Rapporten som presenterades mitt på dagen igår, torsdag och som avser dygnet före presentationen visade att ytterligare 154 personer smittats av coronaviruset på Kanarieöarna.

Dessutom meddelades det att ytterligare fyra personer avlidit som en följd av viruset. Tre av dödsfallen skedde på Gran Canaria och ett på Tenerife.

Totalt har nu 53.421 personer smittats av coronaviruset sedan utbrottet i början av förra året. Av dessa är 3.038 personer smittade idag, gällande hela ö-gruppen. 69 personer vårdas på intensivvårdsavdelning och 259 på annan avdelning på sjukhusen.

De nya smittofallen har än en gång framför allt drabbat Tenerife, där man upptäckte 95 nya fall under torsdagen. Tenerife har 2.035 aktiva fall för tillfället.

På Gran Canaria upptäcktes 35 nya fall och här finns för närvarande bara 843 personer som är smittade av coronaviruset.

Lanzarote summerade 19 nya fall och Fuerteventura 3. Dessa öar har därmed 115 respektiva 17 aktiva fall.

La Palma och El Hierro rapporterar vardera ett nytt fall, medan La Gomera fortsätter utan nya smittotillfällen.

Smittokvoten per 100.000 invånare på Kanarieöarna under sju dagar är nu 44,62. Under fjorton dagar är kvoten 92,6.
(MaspalomasAhora)

Se statistik ö för ö, klicka på bilden:

Statistiksida