Kanarieöarna registrerade en ökad arbetslöshet under april månad. Vid månadens slut fanns det 282.253 personer som saknade jobb. Detta är en ökning med 10,8% jämfört med samma månad för ett år sedan.

Gör man jämförelsen med mars iår så var ökningen 0,67% eller 1.873 personer.

För Spanien som helhet var det bättre. Under april minskade arbetslösheten med drygt 39.000 personer, vilket är den största minskningen sedan 2012. Från myndigheternas sida vill man understryka det faktum att nästan 100.000 personer lämnat arbetslösheten under mars och april.

Åter på Kanarieöarna så var ökningen av arbetslösheten något större i provinsen Las Palmas (Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote) än i provinsen Santa Cruz de Tenerife (resterande öar). I den första provinsen var ökningen 0,88% medan den andra provinsen klarade sig med 0,43% ökning.

En jämförelse mellan könen visar att drygt 154.000 kvinnor är arbetslösa mot drygt 128.000 män. Arbetslösa under 25 år uppgår nu till nästan 24.000 personer.

Arbetslösheten på Kanarieöarna ökar dessutom i alla branscher med undantag för industrin, som uppvisar en minskning av antalet arbetslösa med 66 personer…

Servicenäringen uppvisar fortfarande den största ökningen av arbetslöshet.

Antalet personer som är permitterade i pandemisystemet ERTE uppgår vid april månads slut till 84.531 personer, en minskning med 2,64% på öarna.
(Canarias7)

Vaccinering