För bara några dagar sedan så meddelades det via sociala medier att man utförde arbeten vid stranden intill fyren i Maspalomas. Dessa arbeten skedde efter utegångsförbudet och ledde till att anmälan gjordes till myndigheterna. Från kommunens håll hävdade man att det rörde sig om arbeten för att förstärka och underhålla den mur som skyddar strandpromendaden från havet och dess vågor. Hela saken undersöks fortfarande.

Traktor arbetar på dynorna

På nytt skedde ett alarm via sociala medier under gårdagen då en traktor kunde ses bland de skyddade sanddynerna i Maspalomas. Kommentarerna var många och negativa framför allt från en grupp som inte anser att myndigheterna skyddar reservatet på behörigt sätt. Dessutom ifrågasätter man användandet av tyngre maskiner.

Även denna gång svarar både kommun och Cabildo att det handlar om arbeten som fått tillstånd. I detta fall ett tillstånd som gavs i oktober i fjol. Arbeten handlar om att fördela ut sand som ackumulerats så att den inte går över promenaden och hotellet Santa Monica.

Sanden får emellertid inte flyttas mer än 15 meter från hotellet eller promenaden och sanden skall formas till dyner dit den förs. Traktorn som utför arbetena får endast komma till och från jobbet via köpcentret Anexo II och bara genom att köra i sina egna spår – aldrig mer än 20 meter ifrån promenaden.
(Canarias7)

Santa Monica

Santa Monica hotell på gränsen till sanddynerna i Maspalomas