Hälsomyndigheterna i Spanien har ändrat sig. Tidigare har de uttalat varit emot en fri försäljning av antigen tester och antikroppstester på landets apotek. Men efter många påtryckningar bland annat från landets olika regioner, har man nu ändrat sig och kommer att tillåta att apoteken börjar sälja både antigen och antikroppstester.

För tillfället ligger förslaget ute till allmäna kommentarer fram till den 13 maj. Därefter kommer lagförslaget att träda i kraft.

Detta kommer att lätta på trycket på alla olika kliniker som idag genomför dessa tester. Dessutom kommer det att vara till hjälp att på ett tidigt stadium fastställa, eller åtminstone skapa en trolig misstanke, om smitta.

Det är också positivt om smittade kan komma under vård så tidigt som möjligt.
(Canarias7)

Vaccinering