Kanarieöarna har mottagit nästan 653.000 doser av de olika fabrikaten av vaccin. Av dessa har man använt i stort sett 623.000 doser fram till i går, fredag.

Det innebär att man använt drygt 95% av det vaccin som man mottagit från Madrid.

Ungefär 176.000 personer har hittills fått sina två doser och är därmed fullvaccinerade för tillfället.

Vaccinering

Det innebär cirka 9,4% av den befolkning som skall vaccineras. Totalt handlar det om 1.871.033 personer som finns med på vaccinationslistan.

Under gårdagen vaccinerades 18.740 personer, varav 10.533 gällde en första spruta.

Under den kommande månaden uppger hälsomyndigheten att man kommer att få tillsänt ytterligare 427.000 doser vaccin.

Man fortsätter att vaccinera befolkningen enligt de grupper som finns fastställda från myndigheternas sida.

Bland annat kan vi utläsa i dagens artikel i tidningen Canarias7 att grupp 5, dit personer från 60 år och uppåt tillhör, är vaccinerad till nästan 28% med två doser medan de med en dos uppgår till nästan 78%.

Grupp 7, dit personer under 60 år med risk för allvarlig Covid-19 finns, är nästan hälften av alla vaccinerade med en fösta dos.
(Canarias7)

Vaccin Flaskor