De allra flesta tror nog att turismen skall öppnas något under kommande sommar. Vartefter vaccineringen utvecklas så kommer allt fler människor att ha möjlighet att resa. Fler kommer dessutom att kunna resa utan att känna av oro och rädsla för smittan.

Men företagarföreningen inom turismen på Gran Canaria är tveksamma och försiktiga i sina uttalanden. Något som ändrats om man jämför med tidigare uttalanden.

Amadores

Anledningen ligger främst på två orsaker. Den brittiska marknaden, som ser ut att öppna, men som samtidigt kommer att kräva tester och inneha restriktioner. Även för de länder som förväntas vara ”gröna” på deras karta. Utan att känna till de exakta mått som landet kommer att ta till, så kan det se ut att personer som återvänder från en semester i ett ”grönt” land, fortfarande måste genomgå två PCR tester. Detta gör att turismen kommer att begränsas starkt, dels beroende på obekvämligheten, dels på grund av kostnaden.

Den tyska marknaden är det andra problemet. Av de drygt 7 miljoner flygstolar som finns i marknaden från Tyskland till Spanien, är det bara drygt 1 miljon som är avsedda för Kanarieöarna. Man skall inte glömma att det är vintern som är högsäsong för såväl tyskar som skandinaver till Kanarieöarna.

På spanska fastlandet har många regioner infört rabattsystem för dem som väljer att stanna i sina hemregioner. Detta kommer att göra att fler spanjorer stannar hemma istället för att resa till, exempelvis, Kanarieöarna.

Till stor del kan det alltså se ut som om det blir den lokala turismen som ännu ett år kommer att stå för huvuddelen av turismen på öarna. Givetvis lite för tidigt att säga då vi ju definitivt lärt oss att förändringarna i dessa tider kommer oerhört snabbt…
(Dag&Natt + Canarias7)

Par på stranden