Företagarföreningen inom turismen i Spanien är oroliga för att den gruppindelning som görs för vaccinationen i landet kommer att medföra att konkurrerande turistländer får ett övertag över Spanien.

Man är noga med att poängtera att det givetvis är medicinska expertis som till slut skall avgöra hur vaccinationsprogrammet bör genomföras, men samtidigt för man fram önskemål om att inte bara gå efter ålder. Föreningen menar att man också kan prioritera de som har mycket kontakt med andra personer eller med annan personal inom företag.

Man lyfter fram Grekland, Turkiet och Kroatien, där man prioriterat hotell och turistpersonal vid vaccinering. Detta, menar företagarföreningen, kan medföra att dessa länder får ett farligt försprång framför Spanien.

Givetvis skall de mest utsatta vara först med att få sitt vaccin, men därefter borde man prioritera inte bara åldersgrupper utan vilka som har störst kontakt med andra.

Önskemålet är framfört till hälsoministern Carolina Darias.

Från turistsektorn är man rädd för att ytterligar en turistsäsong skall gå förlorad om inte en ändring införs.
(MaspalomasAhora)

Man blir vaccinerad