Turistchefen på Kanarieöarna, Yaiza Castilla, uttalade sig lite grann om möjligheterna att bli inkluderade i britternas ”gröna lista” när de skall börja tillåta utlandsresor igen, från och med den 17 maj.

Enligt Castilla är det mycket tveksamt om Kanarieöarna kommer att kunna aspirera på att få vara med som ett ”grönt” land, det vill säga öppet för resor utan restriktioner.

Anledningarna är framför allt två. För det första är fortfarande spridningen av viruset lite för högt på själva Kanarieöarna. Här måste smittokvoten sänkas till de nivåer som britterna kräver.

Men även om man skulle lyckas med det är det tveksamt om man kan övertala britterna om att separera Kanarieöarna från Spanien. Per idag räknas smittospridningen per land, vilket gör att Kanarieöarna räknas samman med det spanska fastlandet, vilket gör att kvoten blir alltför hög.

Men trots att man räknas tillsammans med det spanska fastlandet så insisterar Castilla på att öarna måste sträva efter att på egen hand komma under de brittiska minimigränserna. Först då kan man försöka övertyga britterna om en särbehandling, menar hon.

Annars tror hon att pandemin kan vara över till kommande vintersäsong. Goda nyheter kring vaccinationen och ländernas uttalanden om lättnader när det gäller restriktioner gör att man kan se positivt på situationen från oktober och framåt.

Hon drar också fram vaccinationspassets igångsättande från och med juni månad som någonting väldigt positivt för turismen.
(Canarias7)

Yaiza Castilla