Flyktingproblematiken på Kanarieöarna är på intet sätt över, även om tidningarna idag inte är riktigt så fulla av artiklar om detta temat som de var under förra hösten.

Idag presenterar emellertid Canarias7 en artikel som berättar att antalet flyktingar som ankommit till öarna från årsskiftet och fram till nu är 4.361 personer. Detta kan jämföras med de 1.936 flyktingar om omhändertogs från 1 januari 2020 till och med sista april 2020.

En kraftig ökning med andra ord. Flyktingarna har ankommit ombord på 119 olika flyktingbåtar.

Men alla flyktingar är inte så lyckligt lottade att de kommer fram. Siffran på antalet personer som omkommit i försöken att nå öarna anges nu till 88 personer iår. Dessa siffror anges både från FN’s håll som från de kanariska nymodigheterna. Man menar också att minst åtta minderåriga och sex kvinnor omkommit i dessa försök även om man tillägger att dessa siffror inte är helt säkra eftersom det sällan pratas om kön eller ålder på de personer som omkommer ombord och kastas överbord.

Av de 88 personer man pratar om har 47 kroppar omhändertagits efter ankomst till någon av de kanariska öarna.

I genomsnitt har alltså en flykting omkommit var 32:a timme sedan årets började…
(Canarias7)

Man kysser stranden