Gran Canaria var helt ormfritt fram till någon fick för sig att släppa ut något eller några exemplar av typen amerikansk snok. Denna orm, som inte har några naturliga fiender på ön, fortplantades fort och lever dessutom på flera djur, bland annat ödlor, som nu hotas av utrotning.

De kanariska myndigheterna satte tidigt till resurser för att begränsa spridningen av ormen och sedan år 2009 har man fångat in nästan 10.000 ormar…

Man med Fångad orm

Den amerikanska snoken är inte giftig.

Hittills under 2021 har man fångat 813 ormar. Detta kan jämföras med 1.990 som fångades under hela fjolåret eller 1.086 som fångades in under 2019. När april månad avslutades i fjol hade man tagit omhand 520 exemplar av ormen, det vill säga 293 färre än i år fram till den 23 april.

Områden där ormen är mest förekommande är först och främst kring staden Telde/Valsequillo. Men exemplar finns också kring staden Galdar och dalgången Guiniguada. I syd finns de i området kring Montaña la Data.

Under de fyra månader då ormen är som mest aktiv, det vill säga från mitten av mars och fram till mitten av juli, är det nu 39 personer som jobbar med infångandet av orrmar. Antingen exemplar som man själva hittar eller som man får tag på genom tips från allmänheten. Olika fällor används också.

Sedan flera år har man konstaterat att man inte kan utrota ormen, utan man kan bara jobba med att begränsa dess spridning.
(Canarias7)

amerikansk snok