Producenter av grönsaker, frukt, kött och fisk noterar en kraftig nedgång av efterfrågan på sina produkter.

I och för sig inget nytt, då detta pågått sedan pandemins utbrott, men ändå oroväckande då man under de senaste två månaderna har noterat att efterfrågan kraftigt försämrats.

Först var det nedstängningen av turismen som spelade in.

Lastbil med grönsaker

Från en dag till en annan försvann hela marknaden som försåg hotell och lägenhetshotell, restauranger och livsmedelsaffärer riktade mot turismen. Smällen för producenterna var mycket stor.

Men redan innan pandemins utbrott visste producenter av frukt och grönt att efterfrågan minskade vid varje månads slut. De sista dagarna saknades pengar i folks kassa, vilket speglade sig i inköpen.

Denna avsaknad av kassa har nu ökat och istället för att notera en mindre efterfrågan de sista dagarna i månaden, säger producenterna och försäljarna att man ser denna nedgång redan när andra hälften av månaden påbörjas.

Resultatet blir att odlare tvingas kasta stora delar av sin skörd. Dessutom, säger man, utnyttjas situationen av de stora livsmedelskedjorna som förhandlar ner priserna, vilket gör att många tvingas sälja till priser som är lägre än produktionspriset.

Ett exempel som nämns i artikeln i Canarias7 är priset på kål. Här betalas producenterna 10 cent (cirka 1 krona) per kilo medan livsmedelsaffärerna tar ut nästan 1,5 euros till kund…

Situationen är mycket besvärlig för hela sektorn för tillfället.
(Canarias7)

Mercado