Målet som den spanska regeringen satt upp – för tillfället – är att den gröna energin som produceras i landet skall täcka 42% av totalbehovet år 2030.

För att komma dit återstår en hel del att göra, men man är på ”rätt väg” som ansvariga personer uttrycker det.

Häromdagen producerades faktiskt så pass mycket energi under en timme att det räckte till att täcka 45% av öns totala behov. Och flera sådana rekord har slagits under det senaste året.

Till saken hör att det totala behovet av energi har avtagit, bland annat, i och med pandemin. Under årets första kvartal var användandet 13% lägre än under motsvarande kvartal i fjol.

Samtidigt byggs installationer ut för att producera mer grön energi. På Kanarieöarna utgör vindkraften det största bidraget till den gröna energi som produceras.

Under årets första kvartal har den rena energin som producerats på öarna uppgått totalt till 15,5% av behovet.
(Canarias7)

Grön energi