Ja, det har inte varit möjligt på bussarna i Las Palmas under pandemin. Beslutet togs tidigt av den spanska regeringen som vidtog denna åtgärd – att förbjuda kontanthantering på kommunala transporter – redan tidigt under pandemin för att undvika smitta.

Men det kommunala bussbolaget är inte helt nöjda. Man menar att man förlorar mycket kunder, inte minst turister, när kontantbetalningen avskaffats. Före förbudet uppskattar man att ungefär 14% av alla resor i staden betalades kontant.

Den nionde maj avslutas den spanska ”alarmperioden”. Detta beslut är redan taget av de spanska myndigheterna. Då finns det möjlighet att titta på alla normer och restriktioner som införts under det senaste året, för att eventuellt göra förändringar.

Kontant betalning på bussarna är en sådan norm som med all sannolikhet kommer att tillåtas igen tycker vi oss kunna utläsa av artikeln i Canarias7.
(Canarias7)

Kortbetalning på buss