Under dagen är det troligt att de kanariska myndigheterna beslutar om huruvida man skall tillåta resor för privatpersoner mellan öarna även om man bor på en ö som befinner sig i restriktionskategori 3.

Detta beslut genomfördes under påsken. Dock med ett krav på en negativ coronavirustest som skulle uppvisas när man lämnade sin ”hemmaö”.

Men sedan 9 april har man gått tillbaka till ordinarie regler, vilket innebär att endast de som har ett godkänt skäl för att resa till och från dessa öar, kan göra så.

Godkända skäl kan vara arbete, besök hos läkare eller liknande och att man återvänder hem.

Skulle reglerna komma att ändras idag så blir det med all sannolikhet på samma sätt som under påsken. Det vill säga att man måste kunna presentera en negativ PCR eller antigen test.

Temat har diskuterats flitigt och framför allt är det resebyråerna som ligger bakom detta krav på återupptagna resor. Man hävdar att ingen ökad smitta noterades under påsken, varför man tycker att sättet som då brukades, borde passa även nu.

Vid samma möte kommer de kanariska myndigheterna att besluta om eventuella ändringar i reglerna kring restriktionsnivåerna. På Gran Canaria hoppas man att kategorin sänks från 3 till 2, men ett par parametrar ser ut att kunna hindra detta. Bland annat är siffrorna för inlagda på intensivvårdsavdelningarna lite för höga, medan smittan i sig själv ser ut att vara under kontroll och sjunkande.
(Canarias7)

Resenär med väska