I morgon, torsdag, är det dags för de kanariska myndigheterna att sammanträda igen och besluta om det kan ske några förändringar på restriktionerna på öarna.

De mindre befolkade öarna, El Hierro, La Gomera och La Palma befinner sig redan i kategroi 1, vilket innebär att smittorisken är liten.

Öarna med prickar

Fuerteventura och Lanzarote är i kategori 2, vilket innebär en medelrisk för smitta. Det ser väl ut som om samtliga dessa öar kommer att fortsätta ytterligare en vecka i sina respektive kategorier.

Tenerife och Gran Canaria befinner sig i kategori 3, vilket innebär stor risk för smitta.

Tenerife har under den senaste veckan blivit den ö där flest smittofall konstaterats. Siffrorna har i och för sig sjunkit något under den senaste veckan, men ligger fortfarande på relativt höga tal och ofta över 100 nya fall per dag.

Gran Canaria har däremot förbättrats och klassar idag nästan in i kategori 2. Det är endast två parametrar som talar emot en sänkning av restriktionskategori. Det ena är smittokvoten under fjorton dagar för personer över 65 år, som fortfarande är lite för hög. Det andra är den höga beläggningen på intenvivvårdsavdelningarna.

Annars har antalet nya smittade under senaste veckan varit 484 personer vilket kan jämföras med 722 veckan innan. Smittokvoten för Gran Canaria ensamt under 7 dagar är nu 55,8 jämfört med 80,4 för en vecka sedan.

Under torsdagen får vi besked om vad myndigheterna väljer att göra.
(Canarias7)

Amadores stranden