Under gårdagen, måndag, inleddes de vägarbeten som skall genomföras på genomgångsvägen, GC500, genom Arguineguin.

Lite felkörningar och allmäna missförstånd blev resultatet då trafiken i riktning Arguineguin mot Las Palmas stoppades och omdirigerades till andra gator i staden.

Infarten till Arguineguin skall göras om. Framför allt är det en bättre planering för fotgängare som skall ordnas. Bland annat innebär detta att en tunnel kommer att byggas under GC-500.

Artikeln i Canarias7 berättar inte hur länge byggnadstiden är beräknad till, men med tanke på bygget av tunneln lär stoppet vara under en tid.

Under lördagen förekom protester mot detta projekt.
(Canarias7)

Väg avstängd