Den kanariska regeringen kommer att träda in och hjälpa de personer som blivit permitterade på grund av pandemin och som därmed tjänar mindre än minimilönen.

Detta framkom efter ett möte mellan medlemmar från regeringen och de olika fackföreningarna.

De personer som hamnat i ”ERTE”, den speciella permitteringsordningen som instiftades vid utbrottet av coronaviruset, får ut 70% av sin ordinarie lön. För många är detta alldeles för lite för att kunna klara av att leva ett mer eller mindre normalt liv.

Regeringen uppskattar att cirka 30.000 personer på Kanarieöarna har, i och med pandemin och ERTE’n , hamnat i en situation där de nu tjänar mindre än den minimilön som finns i landet och som uppgår till 950 euros för en heltidslön.

Hjälpen som man räknar med att betala ut komme att uppgå till minst 100 euros per person och månad. Det exakta beloppet beror på varje persons situation.

De exakta kriterierna för utbetalningen är inte heller helt klara, men finslipas nu hos den kanariska regeringen.

Regeringen har satt av 30 miljoner euros för ändamålet och avsikten är att denna hjälp skall kunna utbetalas inom en mycket snar framtid.(Canarias7)

Regeringsbordet