Redan den 7 mars i år trädde en ny lag i kraft i Spanien. Det handlar om att företag med mer än 100 anställda var tvungna att föra ett löneregister över sin personal. Meningen med detta register är att jämlikheten mellan könen och lika betalt för lika jobb skall förbättras.

Registret, som skall utarbetas varje år, skall innehålla genomsnittslönen för varje löntagare samt i varje kategori av arbete. Här skall också framgå andra fördelar och givetvis huruvida det gäller man eller kvinna.

Man och kvinna på våg

För de större företagen, det vill säga de med mer än 50 anställda, skall detta register dessutom förhandlas, stämmas av och godkännas med fackföreningen.

Företag med mer än 50 anställda, men mindre än 100 har tid på sig fram till 7 mars 2022, då lagen träder i kraft för dem.

För alla andra företag, små som medelstora, trädde lagen i kraft i onsdags. Här krävs, än så länge, inga avstämningar med fackföreningarna, men i övrigt gäller samma regler.

Böter för att inte ha ordning på detta register utgår med belopp från 6.215 euros till 187.000 euros.

Enligt tidningsartikeln i tidningen Canarias7 är de stora företagen, i detta fall alltså de med fler än 100 anställda, relativt bra preparerade. Enligt artikeln finns det cirka 1.400 företag med mer än 50 anställda på öarna idag.

Värre ser det ut att vara med de små företagen, av vilka det finns 56.000 på öarna. Här råder framför allt en omedvetenhet om att lagen existerar och att den trätt i kraft.
(Canarias7)

Kvinna staplar mynt