Statistiken på ankommande flyktingar har precis publicerats. Det gäller perioden från första januar och fram till den femtonde april 2021.

Känslan när man läser tidningarna, är att antalet ankommande flyktingar stannat upp lite grann. Man hittar inte lika många rubriker och inte lika många jämförelser som under föregående höst. Men man luras…

Fram till den 15 april iår har öarna tagit omhand 4.000 flyktingar som kommit med båt från den afrikanska kusten. Om man jämför detta antal med de som kom i samma period i fjol så innebär årets siffra en ökning med 124%…

Även när det gäller antalet ”pateras” och ”cayucos”, vilket de olika farkosterna som flyktingarna använder kallas, så är antalet betydligt högre iår än i fjol.

Under de första tre och en halv månaderna 2020 omhändertogs 60 olika farkoster. Iår är antalet uppe i 111 under samma period.

Det skall tilläggas att det var från augusti till december 2020 som flyktingvågen till Kanarieöarna var som störst. Under denna period ankom så pass många flyktingar att året 2020 går till historien som det år näst flest flyktingar ankom Kanarieöarna… hittills.
(MaspalomasAhora)

Flyktingar sittande