Det har visat sig svårare än man trodde att få tag på alla människor som skall vaccineras. Framför allt på de två öarna med störst befolkning, Gran Canaria och Tenerife.

Problemet bottnar i att de register som finns inte alltid är uppdaterade.

För att råda bot på detta problem och för att inte lämna dyrbara vaccineringstider tomma har man nu beslutat att befolkningen själva kan ringa och boka sin tid för vaccinering.

Som sagt, beslutet gäller framför allt de som bor på Gran Canaria och Tenerife.

Skylt

Dessutom, för att inte telefonväxlarna skall bli överbelastade, så kommer hälsomyndigheterna att välja ut vilka åldersgrupper som skall ges denna möjlighet. Till att börja med gäller det människor födda 1952 – 1955 som ännu inte kontaktats och således inte fått någon dos av vaccinet.

De som fått sin första dos bör avvakta till de blir kontaktade av myndigheterna igen.

Telefonnumret som skall användas är 012.

Parallellt med denna möjlighet så fortsätter myndigheterna att kalla till vaccinering genom telefonsamtal eller SMS.

I stort sett 50% av befolkningen över 60 år har nu fått åtminstone en dos av något vaccin.

De kanariska myndigheterna vidhåller att cirka 70% av befolkningen kommer att vara helt vaccinerad i slutet av sommaren. Det gäller då befolkningen som är över 16 år gamla.

Per idag har öarna givit cirka 303.000 doser av Pfizer, 24.000 Moderna och drygt 111.000 AstraZeneca.
(Canarias7)

Veccinering