Redan i november beslutade den spanska regeringen att sänka hastighetsbegränsningarna i landets städer.

För att ha tid att nå ut till alla trafikanter och för att låta kommunerna hinna preparera alla ändringar så beslutade man att lagen skulle träda i kraft senast sex månader senare. Det betyder att vi får nya regler från den 11 maj iår.

De största skillnaderna sker på gator som bara har en fil i var riktning. Där sänks hastigheten från 50 km per timme till 30 km/h.

Har gatan två eller fler filer i var riktning så kommer den maximala hastigheten att vara 50 km per timme.

Fordon som kör farligt gods får maximalt köra 40 kilometer i timmen där 50 annars gäller.

Vissa undantag kan göras av de lokala myndigheterna.

Anledning till sänkningen av hastigheten är för att få ner antalet dödsfall i trafiken. En undersökning visar att hela 82% av dödsfallen i trafiken i städer gällde gångtrafikanter, cyklister och mopedister. Med sänkningen av hastigheten menar man att man kommer att sänka antalet dödsolyckor med cirka 80%. Detta då risken för dödsfall vid en kollision i 30 km/h är cirka 10% medan den är 90% om hastigheten är 50km/h.

Motorvägar och liknande som passerar tättbebyggt område får en hastighetsbegränsning på 80 kilometer i timmen.

Så kom ihåg – kör lite saktare från den 11 maj!!!
(Canarias7)

Gata med markeringar