Sakta men säkert. Så kan man beteckna den ålderskontroll som genomförs hos de flyktingar som ankommit Kanarieöarna.

De minderåriga som ankommer skall tas omhand av den kanariska regeringen. De skall inte heller sändas tillbaka till platsen de kom från. För många blir detta ett attraktivt alternativ, vilket gör att man inte är helt ärlig när det gäller åldern.

Barn i läger

Sakta men säkert. Så kan man beteckna den ålderskontroll som genomförs hos de flyktingar som ankommit Kanarieöarna.

De minderåriga som ankommer skall tas omhand av den kanariska regeringen. De skall inte heller sändas tillbaka till platsen de kom från. För många blir detta ett attraktivt alternativ, vilket gör att man inte är helt ärlig när det gäller åldern. Men arbetet med att testa och bestämma åldern är tidskrävande både rent praktiskt och byråkratiskt.

Sedan man startade med dessa kontroller i februari har totalt 90 personer som uppgivit att de är minderåriga konstaterats vara vuxna. Myndigheterna trodde från start att man skulle komma att upptäcka cirka 600 fall totalt, vilket är en siffra som man fortfarande anser trolig.

Under februari påträffades 54 personer som var äldre än de uppgivit. I mars var siffran 36.

Ännu långsammare går det att hitta alternativa platser för de som verkligen är minderåriga. Det är inte rättvist att alla dessa, cirka 2.600 personer i nuläget, skall hamna bara under Kanarieöarnas ansvar. Vid ett frivilligt projekt där man bad andra regioner i landet att ställa upp solidariskt fick man plats för totalt 200 minderåriga. Av dessa har nu 58 förflyttats sedan man påbörjade flyttningen den 10 mars.

Men andra alternativ måste tas fram. Fråm socialdepartamentets chef på öarna, Noemi Santana, ligger ett krav på lagstiftning för att få resten av regionerna i landet att ta sitt ansvar.

Och medan allt detta diskuteras och förhållandevis lite sker, så har antalet ankommande flyktingar återigen börjat öka. Dessutom ökar antalet barn och ungdomar i de båtar som kommer från Afrika. Under första kvartalet ökade denna siffra med 4%.
(Canarias7)

Samling med flyktingar