Yolanda Diaz, arbetsminister och tillika tredje vicepresident, annonserade idag att regeringen har för avsikt att förlänga det permitteringsstöd som har gällt sedan utbrottet av coronavirus pandemin. Stödet, som i Spanien går under förkortningen ERTE (expediente de regulacion temporal de empleo), infördes redan i mars i fjol. I en första utgåva gällde stödet fram till slutet på juni för att sedan förlängas till den 30 september. Även då förlängdes ERTE’n, först fram till den 31 januari iår och sedan till den 31 maj. Men redan nu menar alltså ministern att stödet kommer att förlängas med liknande innehåll som nu. Detta strider lite grann från vad som sagts tidigare av två andra ministrar. De har låtit göra gällande att stödet säkert skulle förlängas men att innehållet skulle bli ”lite annorlunda”. De syftade då till att man skulle ge större stöd till företag som tog tillbaka personal i aktiv tjänst, för att på så sätt stimulera sysselsättningen.

Arbetsministern informerade också om att de tre parter som förhandlar detta stöd; regering, företagarföreningar och fackförbund, snart skall träffas för att påbörja de nya förhandlingarna.

Frågan är kanske snarast hur lång den nya förlängningen kommer att bli. Hittills har det handlat om perioder på 3-4 månader, men nu finns många företrädare för att stödet skulle förlängas direkt till slutet av året.
(Canarias7)

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz arbetsminister och tredje vicepresident