Som en positiv nyhet kan vi läsa att arbetslösheten sjönk på Kanarieöarna under mars månad. Jämfört med månaden innan var 2.827 personer färre utan jobb i mars. Totalt återstår dock att hitta arbete till de resterande 280.650 personerna som inte har något jobb.

Men jämför man med mars i fjol har antalet anmälda arbetslösa ökat med drygt 53.000 personer eller drygt 23%.

Kanarieöarna och den andra ö-gruppen i landet, Balearerna, har betydligt större ökning av arbetslösheten sett på ett års tid. Bägge ö-grupperna är också mycket beroende av turismen, som ju utsatts extra kraftigt under pandemin.

Ökningen för hela landet sedan i mars i fjol är 11,31%.

Bland den totala mängden arbetslösa på Kanarieöarna är lite mer än hälften kvinnor. 127.669 av totalen är män och 152.981 är kvinnor. 23.300 är under 25 år gamla.

Uppdelat på olika branscher så är givetvis servicebranschen värst utsatt. Här finns det för tillfället drygt 215.000 personer arbetslösa. Annars är det 5.800 inom jordbruket, 10.000 inom industrin och drygt 25.000 inom byggnadsbranschen. Nästan 24.000 arbetslösa har inte haft något jobb tidigare.
(Canarias7)

Arbetslöshets kontoret