Redan när pandemin började för drygt ett år sedan skapades ett provisoriskt permitteringssystem för anställda som drabbades av följderna av coronaviruset. ”ERTE” är den spanska förkortningen som står för Expediente de Regulacion Temporal de Empleo (temporär arbetsregulering, fritt översatt). Systemet kunde användas av företag som helt plötsligt satt med en personal som inte hade arbete. På så sätt kunde avskedanden i stor skala undvikas.

För de anställda gäller att 70% av lönen betalas ut.

När systemet sattes igång trodde alla att pandemin skulle vara tillfällig, och tidsrummet för ERTE’n sattes först till slutet på juni. Därefter har det förlängts i flera omgångar. Först till 30 september, därefter till 31 januari och den nu gällande perioden slutar 31 maj. Generellt när man läser pressen så tyder mycket på att systemet kommer att förlängas ytterligare.

När mars månad avslutades var fortfarande 86.826 personer omhändertagna av ERTE systemet på Kanarieöarna. Det innebär 11,24% av alla som är inskrivna i det sociala arbetssystemet på öarna. I denna siffra ingår både de som är helt permitterade och de som har delvis anställning.

Mellan februari och mars minskade siffran med 2.733 personer.

I hela Spanien är fortfarande nästan 744.000 inskrivna i ERTE systemet. Det innebär att Kanarieöarna utgör drygt 11% av landets inskrivna i ERTE.
(Canarias7)

Servitör plockar bord