De personliga deklarationerna för år 2020 skall vara inlämnade till myndigheterna senast den 30 juni i år. Och för många kommer årets deklaration att vara lite mer komplicerad.

Detta då alla människor som fått permitteringsunderstöd tvingas deklarera detta stöd som inkomst från arbete.

Detta betyder dels att de haft två ”arbetsgivare” under fjolåret. Sin ordinarie arbetsgivare under januari, februari och delar av mars. Samt dessutom staten, varifrån de fått sitt ekonomiska stöd under resten eller delar av det resterande året. Detta förändrar skattesatserna lite grann.

Väldigt många har dessutom inte varit klara över att de 70% av sin ordinarie lön som man mottagit i form av permitteringsstöd, skulle vara skattebelagt.

Myndigheterna har därför beslutat att eventuell restskatt skall få betalas tillbaka i sex olika betalningar från juli till december i år. Det normala är att restskatten får betalas i två olika betalningar, den första på 60% av beloppet och den andra med resterande del.
(Canarias7)

Skattemyndigheten