Ett fenomen som inte är speciellt ovanligt i trakterna kring Kanarieöarna. Dessbättre håller de sig alltid på en relativt låg nivå och dessutom ute till havs. Till sist brukar skalven ske på ett stort djup, varför befolkningen sällan känner av dem.

Under långfredagen var det dags igen. Cirka 10 kilometer utanför staden Galdar på Gran Canarias norra kust. Mitt på dagen kunde IGN (Instituto Geografico Nacional) konstatera ett skalv som uppmättes till 2,1 grader på Richter skalan. Skalvet skedde på 30 kilometers djup.

Inga uppgifter tyder på att befolkningen märkte av skalvet och således har heller inga skador rapporterats.

Detta var det åttonde skalvet som registrerades på öarna under de senaste 10 dagarna. Dessutom det tredje kraftigaste. Alldeles i närheten av detta skalvet uppmättes ett annat skalv så sent som den 28 mars. Då var skalvet aningen kraftigare och uppmättes till 2,2.

Det kraftigaste skalvet i denna senaste våg har uppmätts till 2,4 grader.
(Canarias7)
läs mer om seimisk aktivitet på öarna 

Karta med jordskalvet