Fyrtornet i Maspalomas skall till viss del renoveras för att komma att härbärgera en ny, modernare och mer effektiv turistinformation.

När det hela står klart skall information om turistområdet kunna ges på ett attraktivare och mer modernt sätt. Här kommer också stor vikt att läggas på de naturtillgångar som erbjuds samt, förstås, på de olika kulturella erbjudanden som kommer att finnas.

I första omgången skall de olika utrymmen som idag innehåller den nuvarande turistinformationen och ett par andra aktiviteter slås samman. Vikväggar och liknande kommer sedan att göra att utrymmena kan användas på ett betydligt mer flexibelt sätt.

I en andra omgång kommer datorer och utrustning för modern information att köpas in och installeras.

Den första fasen beräknas vara klar under sensommaren.

Fyren i Maspalomas togs i bruk den första februari 1890. Men redan 1861 togs beslutet om att bygga den. Arkitekten Juan de Leon y Castillo fick uppdraget att rita byggnaden år 1884, varpå byggnationen pågick fram till 1889.

Fyren är cirka 60 meter hög.
(Canarias7 + Wikipedia)

Fyren i Maspalomas