FN’s organisation för migration, IOM (International Organization for Migration)och projektet ”Missing Migrants” har nyligen justerat upp dödssiffrorna för den ”kanariska rutten” under året 2020.

Sedan tidigare har man uppgivit 600 personer som en siffra på det misstänkta antalet dödsfall som orsakades när flyktingar försökte ta sig från Afrikas kust till Kanarieöarna under 2020.

Båtolyckor flyktingar

Nu har man justerat upp siffran till 850 personer. Som jämförelse kan nämnas att man uppskattade antalet döda till cirka 210 personer under 2019 och totalt 50 döda under perioden 2014 – 2018.

I fjolårsestimaten anger man också att det handlar om ett minimum och att den verkliga siffran aldrig kommer att kunna anges. Man säger bland annat att åtminstone 5 saknade farkoster saknas i sammanställningen.

Totalt överlevde 23.023 personer resan från den afrikanska kusten till någon av de kanariska öarna under 2020. Detta är den näst högsta årssiffran, bara slagen av året 2006 då 31.678 personer ankom sjövägen från Afrika.

Mer än hälften av olyckorna skedde i perioden september till november, då flyktingvågen fick ett kraftigt uppsving.

I genomsnitt ankom under denna period 190 personer om dagen, med en topp den 7 november på 1.461 flyktingar.

De flesta olyckor sägs ha skett nära den afrikanska kusten, där man har kännedom om 433 fall utanför Marockos kust, 195 utanför Senegal och 166 utanför kusten i Mauritanien.

Havet tog med sig de flesta dödsfallen och endast 185 kroppar har hittats.
(La Provincia)

Båtolyckor flyktingar