Myndigheterna på Kanarieöarna säger att man använt nästan 282.000 doser vaccin av de drygt 325.000 doser som man mottagit. Det innebär att man använt i stort sett 87% av allt vaccin som man hittills mottagit.

Under dagen kommer man att passera över 100.000 personer som vaccinerats med två sprutor. Det innebär att 7,37% av befolkningen fått bägge doserna för att på så sätt vara färdigvaccinerade.

Räknar man in de som fått en spruta hittills så kommer siffran upp i drygt 182.000 personer, eller 13,54% av befolkningen.

Under de första dagarna denna vecka räknar ö-gruppen med att få ytterligare nästan 43.000 doser vaccin. Av dessa är drygt 5.000 från AstraZeneca, 23.400 från Pfizer och drygt 14.000 från Moderna.

Vaccinationen kommer att pågå under påskveckan inkluderat helgdagarna och veckosluten. Just nu vaccinerar man de resterande delarna av hemhjälpen samt åldersgrupperna över 80 år och mellan 60 till 65 år.

Programmeringen för vaccinationerna fortsätter så med åldersgrupperna 70-79 år, följt av gruppen 60 – 69 år.

Som grupp nummer 8 kommer så personer i åldrarna 56 – 59 år.
(Canarias7)

Vaccinering