En båt med flyktingar från Afrika som närmade sig Tenerifes södra kust välte när räddningsmanskapet kom till undsättning. Hittills har man konfirmerat tre dödsfall, som tagits omhand och förts till hamn.

Närmare 50 personer befann sig ombord på ”cayucon” när den välte. Bland annat de tre som omkommit, men även en gravid kvinna, som förts till sjukhus med helikopter. Totalt 36 överlevande har förts till hamnen i Los Cristianos på Tenerife. Flera av dem uppges vara

Kadaver förs i land

uttorkade och i behov av vård.

Flera båtar från kustbevakningen får nu hjälp av fiskebåtar att gå igenom vattnet kring olycksplatsen för att försäkra sig om att det inte finns fler offer. Två helikoptrar har också deltagit i räddningsarbetet.

Med dessa omkomna är siffran nu uppe i 34 döda på det som kallas ”Ruta Canaria”, det vill säga den kanariska rutten. Av dessa handlar 22 om personer som funnits i de båtar som anlänt, som avlidit efter det att de kommit i land, eller som avlidit under resan vilket övriga flyktingar kunnat berätta.
(Canarias7)

Immigranter tas om hand