Bland annat på grund av de nya restriktionerna. För att resa mellan de kanariska öarna under påsken måste man kunna visa fram ett negativt corona test. Både PCR och antigen tester är accepterade. Det är bara obligatoriskt att visa upp detta test när man reser bort från ”sin” ö till en annan. Vid returen är det inte nödvändigt.

Detta krav har gjort att det är stort tryck på kliniker och laboratorier som har rätt att genomföra dessa tester.

Trots detta meddelar både flyg och färjebolagen att mängder av kancelleringar gjorts efter det att de nya reglerna offentliggjordes. Rederier och flygbolag har därför blivit tvungna att göra om sina tidtabeller och sina antal avgångar för att de skall stämma något sånär med den verkliga efterfrågan.

Man uppskattar att cirka 55.000 kanarier kommer att genomföra en resa till någon av de andra öarna i arkipelagen under påsken. Siffran går inte att jämföra med fjolåret då alla var tvungna att hålla sig hemma på grund av virusutbrottet. Däremot är det en kraftig nedgång från 2019 års siffror, då ungefär 125.000 personer valde att resa mellan öarna.

Under 2019 var beläggningen för rederierna och flygbolagen ungefär 90%, vilket är siffror man bara kan drömma om iår. Trots minskade antal avgångar räknar man inte med att nå upp till mer än cirka 60-65% beläggning iår.

Vid sidan av själva problemet med testningen så tillkommer också den relativt höga kostnaden. Vissa bolag, som exempelvis Fred Olsen och Binter har emellertid gjort avtal med kliniker där man nu kan få en antigen test för bara 15 euros – förutsatt att man reser med dessa bolag förstås…

Återstår rädslan för att bli smittad, som kanske är den främsta grunden för människorna att hålla sig hemma.

Bättre än i fjol – vi får nöja oss med det…
(Canarias7)

Las Canteras i oväder