Många av de kliniker och laboratorier som fått tillstånd av myndigheterna att genomföra PCR tester och antigen tester, jobbar för högtryck för tillfället.

Anledningen är givetvis att de kanariska myndigheterna har infört ett krav på att alla som reser inom ö-gruppen skall ha med sig ett negativt test som inte är äldre än 72 timmar. Detta krav gäller under perioden 26 mars till 9 april. Anledningen till införandet av kravet är att man skall begränsa spridningen av coronaviruset. Egentligen är beslutet taget om att inte tillåta resor mellan öarna för tillfället, men de kanariska myndigheterna har infört detta undantag för att kanarierna trots allt skall kunna röra på sig under påsken. Påsken är av tradition en stor familjehelg med mycket resande.

Redan inför helgen som kommer har många privata kliniker, sjukhus och laboratorier fullt i sina tidsbeställningar. Andra, mindre kända platser, kan fortfarande erbjuda tider för testning.

Och detta ser ut att kunna skapa köer under nästa vecka då det egentligen är onsdag till söndag nästa vecka som verkligen utgör påskresandet.
(Canarias7)