Efter att, likt många andra länder, ha stoppat vaccineringen med AstraZeneca vaccinet för cirka en vecka sedan, beslöt myndigheterna i landet igår att återuppta vaccineringen med detta vaccin.

Tidigare använders AstraZeneca vaccinet på personer upp till 55 års ålder, då en del prov visat att effektiviteten avtog ju högre upp i åldrarna man kom. Detta har uppenbarligen ändrats och när man idag, tisdag, börjar använda AstraZeneca vaccinet igen så gör man det på personer upp till 65 års ålder.

De professionella, såsom poliser, brandmän och lärare i åldrarna 55 till 65 års ålder kommer nu att prioriteras. De tillhör alla en relatvit stor riskgrupp, som hamnat lite emellan olika vaccin tidigare. De var för gamla för det brittisksvenska vaccinet och för unga för att få andra vaccin. Detta skall man nu råda bot på.

Samtidigt kommer information om att Spanien inom kort kommer att få doser från det fjärde godkända vaccinet, Janssen. Fördelen med detta virus är att det bara behöver ges i en dos. Totalt räknar man med att de spanska regionerna kommer att mottaga 300.000 doser i april, 1,3 miljoner i maj och 3,9 miljoner i juni… Om allt går som det skall…
(Canarias7)

Vaccinflaskor