Organisationen ”Salvar Agaete” (Rädda Agaete) menar att både myndigheterna och Fred Olsen har ljugit när de hävdade att vattnet i området kring staden inte förorenades vid den grundstötning som en av Fred Olsens färjor gjorde under januari månad.

En av Fred Olsens färjor gick på grund precis vid infarten till hamnen Puerto de las Nieves, strax utanför Agaete i januari. Orsakat av det kraftiga ovädret som rådde, så fastnade färjan på ett befintligt grund i området. Fartyget blev sittande i flera dagar innan man lyckades dra loss det. En viss del diesel läckte ut, enligt rapporter, men efter en kontroll så konstaterade myndigheterna att badförbudet kunde tas bort då föroreningen var minimal.

Nu hävdar ”Salvar Agaete” att det föreligger en annan undersökning som visar att vattnet var väldigt förorenat. Till den grad att man exempelvis inte borde ha tillåtit fiskande i området. Än mindre bada i vattnet. Enligt spansk lagstiftning borde föroreningen ha betraktats som ”farlig”.

Organisationen hävdar därför att såväl myndigheter som representanter för Fred Olsen ljugit när de sagt att området var sanerat. Man föreslår att saken går till rättslig instans.

Man anser att ”bägge parter visat allvarlig oansvarighet när man ändrat på information, förringat dess omfattning när man sagt att ingen förorening existerade. Därmed har man satt människors hälsa på spel och utmanat ett av de mest känsliga ekosystemen som finns på öarna”.
(Canarias7)

Färjeolycka