Kommunen i Las Palmas vidtog lite extraordinära tilltag när de godkände, provisoriskt, de extra uteserveringarna som barer och restauranger tillåts montera på allmän plats. I de flesta fall på trottoarer och parkeringsplatser. Det enda egentliga kravet på barerna är att de inte stör trafik, rörelsehindrade eller transporter.

Detta tillstånd var till att börja med bara godkänt under den tiden då Gran Canaria befann sig i restriktionskategori 3. Vid denna kategori förbjuds barer och restauranger att servera inomhus, och dessutom får de maximalt använda 50% av sittplatserna på uteserveringarna. Efter påtryckningar från branschen så gick kommunen med på att tillåta dessa ”terrazas expres” även under den förstärkta typen av restriktionskategori 2.

Men lagom har dessa regler ändrats innan representanter för branschen för fram krav och förslag på att dessa uteserveringar bör tillåtas fram till sommarens slut. Eller längre. Någon har till och med hävdat att de gör permanentas, då de ger ”liv” åt stadsbilden.

Faktum är att cirka 40% av de 21.000 barer och restauranger som staden uppges ha, är stängda. Detta i de allra flesta fall på grund av bristande ekonomisk lönsamhet.

Tillhängarna av att dessa uteserveringar skall få fortsätta att finnas nämner också den mindre smittorisken som det innebär att sitta utomhus. Plus det faktum att många av kunderna föredrar en kaffe utomhus under rådande förhållanden.
(Canarias7)

Las Canteras i oväder