Fra 01.05.21 vil det ikke lenger være mulig for barn under 12 år å søke pass ved nærmeste konsulat. Som følge av endringer i passregelverket vil det fra 1. mai kun være ambassaden i Madrid som kan ta imot søknader om ordinært pass for nordmenn Spania, uansett alder.

Mer informasjon kan man finne på følgende lenke: pass

(Norsk konsulat Las Palmas)

Norsk Konsul pass