Den spanska regeringen har nyligen godkänt ett hjälppaket som uppgår till 11 miljarder euros. Bland annat för att skydda företag för att gå under.

Av dessa 11 miljarder är 1 miljard euros öronvikta för företagen på Kanarieöarna. Beslutet är taget. Nu väntar administrativa rutiner som gör att pengarna kanaliseras vidare till regionerna. Detta beräknas ta drygt en månad. Med tanke på att påsken infaller under denna tid så beräknar man med att öarna får sina pengar i början av maj.

På plats menar man att alla inblandade departement redan är i full gång att organisera upplägget för hur dessa pengar skall distribueras.

Företag som minskat sin omsättning med minst 30% under 2020 lär skall ha rätt att söka detta stöd.

Från företagarhåll välkomnar man givetvis all form för hjälp. Samtidigt ställer man sig frågan varför hjälpen dröjt så länge. Varje dag tvingas flera företag slå igen på grund av krisen. Hade hjälpen kommit tidigare hade många av dessa fall kunna undvikas, menar representanter för företagarföreningarna.
(Canarias7)

Las Canteras i oväder