Information har kommit till den kanariska kustbevakningen om tre olika flyktingbåtar som skall ha lämnat Sahara på väg mot Kanarieöarna. Ännu har emellertid ingen av båtarna påhittats på öarna. Informationen om dessa flyktingbåtar kommer från familjer och vänner till de som rest. Dessa har kontaktat de organisationer om är inblandade i uppföljning och omhändertagande av flyktingarna.

Två av båtarna skall ha avseglat från staden Dajla. Det innebär en resa på ungefär 450km på Atlanten. Den första båten skall ha avgått på morgonen i fredags med 63 personer ombord. Av dessa sägs 35 vara kvinnor och ytterligare 15 minderåriga.

Nästa båt avreste också från Dajla. Denna gången under söndagen. Ombord fanns 50 personer varav 20 kvinnor och 10 minderåriga.

Den sista båten som fanns med i den lämnade informationen avseglade från La Aguera, vilket innebär en resa på ungefär 780 kilometer. Även denna båt avreste under den gångna helgen. Det är inte känt hur många personer som fanns ombord.

Ett flygplan från kustbevakningen letar efter båtarna söder om Gran Canaria.
(Canarias7)

Las Canteras i oväder