Kanarieöarna har ett stort behov av fler hyreslägenheter. För de sämst lottade i samhället finns det ”viviendas sociales” att ansöka om. Det handlar om bostäder som är starkt subventionerade av staten för att dessa personer skall få tak över huvudet. Dessa bostäder har vissa begränsningar när det gäller att sälja vidare bland annat. Detta för att inte skapa spekulation.

Men en hel del människor har lite för hög intäkt för att kunna ansöka om ”viviendas sociales”. Dessutom är utbudet av dessa bostäder starkt begränsat. Därför jobbar nu myndigheter och byggbranschen ihop för att skapa ett slags mellanting, som skulle kunna hjälpa många människor till ett bra boende.

I första hand kommer man att bygga klart många av de byggnader som blev stående vid finanskrisen för drygt 10 år sedan. Man uppskattar att det finns ungefär 12.000 sådana bostäder runt om på ö-gruppen. Men en hel del av dem finns där efterfrågan på bostäder är mycket låg, varför alla inte kommer att kunna användas.

Byggbranschen går in och bygger klart de halvfärdiga fastigheterna som finns. Det statliga organet ”Visocan” tar sedan över fastigheterna och står för uthyrandet. Till lägre priser än de vanliga hyrespriser som idag finns på marknaden.

I ett senare skede kommer dessutom ytterligare tomter att tilldelas,och nya fastigheter att byggas. Men först skall alltså de gamla ”skeletten” byggas klart.

Win win situation på alla sätt och vis – möjligtvis undantaget de som idag ägnar sig åt traditionell uthyrning…
(Canarias7+Dag&Natt)

Las Palmas Stad