Gran Canaria, Tenerife och Fuerteventura får stanna kvar i restriktionskategori 2. Det bestämde de kanariska myndigheterna vid sitt möte under torsdagen. Samtidigt gav man uttryck för sin oro över utvecklingen av smittan på dessa öarna. Klara tecken finns på en långsam och liten ökning av fallen.

Därför har man bestämt att låta öarna vara kvar i kategori 2, men med vissa förändringar. Bland annat återgår utegångsförbudet till att vara mellan 22.00 – 06.00 från och med måndag 15 mars. Dessutom blir det maximalt 4 personer som får samlas, mot nuvarande 6 personer. Detta gällande såväl på allmän plats som privat. Undantaget gäller för personer som bor tillsammans.

Denna ”kompromiss” gör att man inte behöver stänga öarna för trafik emellan dem. Likaså betyder det att barer och restauranger får fortsätta att servera inomhus, såväl som på sina uteserveringar. I bägge fallen med restriktioner beträffande max antal människor, men i kategori 3 hade inomhusservering förbjudits. Detsamma gäller gym och idrottsanläggningar, som nu kan fortsätta att hålla öppet, men som i kategori 3 hade varit tvungna att stänga.

Samtidigt beslutade myndigheterna att sänka Lanzarote till kategori 2 från nuvarande 3. Ön var fram till för kort tid sedan i den högsta kategorin – 4 – men har uppvisat en fantastisk minskning av antalet smittade och går som sagt till kategori 2 från och med nästa vecka.
(Canarias7)

Tv framträdande