Kanarieöarnas olika hotell federationer lanserade i början på veckan en kampanj som gick ut på att försöka övertala kommunerna att ta bort skatter och avgifter på hotell och lägenhetshotell som inte kan ha öppet på grund av pandemin. Det gäller bland annat sophämtning och fastighetsskatten.

Svaret från kommunerna har inte låtit dröja. Dessutom kan man mellan raderna läsa ett missnöje hos representanterna för öarnas kommuner. Beskedet är klart och tydligt. Kommunerna kommer inte att ta bort några skatter eller avgifter. Däremot kan det komma andra stöd och hjälpmedel till turistföretagen.

Hur skall vi kunna ta bort sophämtningsavgiften för ett hotell och samtidigt sända ut en faktura på samma sak till en medborgare som inte har några intäkter, frågar sig kommunerna.

Generellt kan det verka som om kommunerna tagit illa vid sig av företagarnas initiativ och tycker att det bara är en slags påtryckningsmedel för att få igenom sina önskemål. Från kommunernas håll pekar man på att de avgifter man protesterar mot maximalt utgör 0,1 – 0,5% av den totala kostnadsmassan för hotellen.
(Canarias7)