Under senare tid har man upptäckt flera flyktingar i hamnen i Las Palmas som haft för avsikt att smuggla sig själva ombord på lastbilar och liknande för att på så sätt ta sig vidare till det spanska fastlandet.

Många av de som försöker gömmer sig i hjulhusen till lastbilarna eller den del som skall lastas ombord på de fartyg som trafikerar Kanarieöarna – fastlandet.

Idag på morgonen fann man dessutom ett 30 tal unga flyktingar som tagit sig in i en container. Anledningen var densamma, det vill säga att på så sätt komma ombord på ett fartyg med mål på fastlandet. Dessvärre, för flyktingarna, tog man fel på container och hamnade i en som just kommit från fastlandet.

Polisen tillkallades och denna gången misslyckades försöket att ta sig vidare bort från de kanariska öarna.

Från många håll framförs önskemål om att få lämna öarna och ta sig till fastlandet. Vissa hävdar att de har familjer och vänner som skall ta hand om dem där. Andra, tror man, vill bara komma till fastlandet för att på så sätt kunna fortsätta fritt inom EU till det land som passar dem.
(Canarias7, Dag&Natt)

Vaccinering