Företaget Dinosol är störst bland de dagligvarubutiker som finns på Kanarieöarna. Företaget förfogar över 261 butiker och har 28,5% av den totala butiksytan på öarna. Som varumärke känner man dem som HiperDino och liknande.

Mercadona hamnar på en andra plats med 85 butiker och 20% av den totala butiksytan.

DInoExrpess

Spar hamnar på tredjeplatsen med 189 butiker, ofta lite mindre, och 10% av ytan.

En annan tysk livsmedelskedja hamnar på en femteplats. Det handlar då om Lidl, som är förhållandevis ny på öarna. Lidl har 30 butiker och ungefär 6% av butiksytan.

Totalt finns det 298 kvadratmeter livsmedelsbutik per 1.000 invånare på Kanarieöarna. Detta är något mindre än generellt i Spanien, varför det finns möjlighet för expansion.

Och detta är något som en tredje tysk livsmedelsjätte tänker försöka utnyttja. Kedjan ”ALDI” har meddelat att de har för avsikt att etablera sig på Kanarieöarna från 2022. Redan nu har man tagit beslutet att bygga sitt logistikcentrum i kommunen Telde på Gran Canaria för att därefter bygga ut butiksnätet. Exakt var butikerna kommer att hamna eller hur många det blir till att börja med vet man inte. Eller säger man inte.

Avsikten är emellertid att ”nå maximalt antal kanariska kunder under 2022 och framöver”.

Aldi finns redan på det spanska fastlandet där man expanderar från år till år. Under 2019 utökade man butiksnätet med 20% och under 2020, pandemin till trots, ökade med nätet med 40 nya butiker. Totalt kommer man vi detta årets slut att ha cirka 6.000 personer anställda i Spanien. Dessa fördelade på cirka 350 butiker.
(Canarias7)

Lidl butik