Under den period som Gran Canaria befann sig i restriktionskategori 3, var barer och restauranger tvungna att stänga sina lokaler inomhus. Däremot kunde man, med vissa begränsningar, fortsätta att använda uteserveringarna.

För att ytterligare förbättra förutsättningarna för barer och restauranger införde kommunen ett enkelt,

Uteservering med människor

lättansökt tillstånd för att få använda allmäna områden såsom trottoarer, parkeringsplatser etc för att utöka sina terrasser. Detta tillstånd gällde förutsatt att man inte störde trafik, gångtrafikanter, grannar eller personer med rörelsehandikapp. Tillståndet gällde också under hela den period som ön befann sig i kategori 3.

Nu är Gran Canaria i kategori 2, då antalet smittade minskat och läget ser ljusare ut…men samtidigt har kommunen i Las Palmas dragit in de extra uteserveringstillstånden.

I och med kategori 2 så innebär det att barer och restauranger återigen får öppna inomhus. Med 50% av ordinarie bord och stolar. Uteserveringarna får belastas med upp till 75% av sin kapacitet.

Men ägarna av dessa lokaler vill fortfarande kunna använda trottoarer och p-platser för att utöka sina serveringar. Detta då det tidigare exemplet gjorde att dagskassorna kunde hållas på en ok nivå.

Pressen från branschen och deras representanter blev till slut så stor att borgmästaren i Las Palmas gick med på att återinföra detta provisoriska tillstånd.

Dock ser det ut att ha komplicerat sig lite grann, då ingen verkar veta riktigt hur det skall gå till. Medan representanterna för branschen förespråkar ett generellt tillstånd som sedan kontrolleras av kommunen, kan det se ut som om kommunen inte bestämt sig – och därmed inte infört några regler som går att förhålla sig till…

Inga ytterligare terrasser för tillfället alltså…
(Canarias7)

Uteservering