Amadores stranden strax utanför Puerto Rico byggdes i slutet på 1980-talet. Som alltid i Spanien är det ett speciellt ministerium i Madrid, ”Costas”, som tar hand om alla saker som gäller de spanska kusterna. Det privata företaget ”Puerto Rico SA” fick tillståndet att bygga stranden och därtill hörande servicefunktioner, såsom barer, restauranger, toaletter etc.

Man fick till att börja med ett tillstånd för att driva 

Amadores

stranden och dess installationer under 20 år, något som senare förlängdes med ytterligare 10 år.

Det vill säga att det ursprungliga tillståndet gick ut redan 2018.

Nu har ”Costas” bestämt att ”Puerto Rico S.A.” inte får förnyat förtroende. Det har framför allt att göra med att företaget inte uppfyllt de krav som ställdes i kontraktet. Dessutom har man uppfört byggnader som inte fanns med i projektet, ändrat användningsområde för en del lokaler som fanns med. Och till sist har man också sålt rätten att utnyttja lokaler vidare till en tredje hand, något som, enligt Costas, inte är tillåtet.

Amadores saknar dessutom sedan starten en hel del sand. Enligt projektet skulle 400.000 kubikmeter sand tillföras stranden från Pasito Blanco, alldeles bortom Melonerasstranden. Men miljöprotester gjorde att man stoppade när 160.000 kubikmeter flyttats. Resten, det vill säga mer än hälften, har aldrig kommit på plats på Amadoresstranden.

Beslutet kan överklagas av Puerto Rico SA. Samtidigt har kommunen i Mogan fört fram klara och tydliga önskemål om att få ta över driften av stranden.
(La Provincia)

Amadores stranden