Myndigheterna på Gran Canaria genomför för tillfället en ordentlig genomgång av alla de palmlundar som finns på öarna.

Meningen är att samtliga skall beskäras, behandlas mot sjukdomar och lämnas genomgångna och klara.

Man pratar dock inte om några stycken palmer… Totalt har man för avsikt att gå igenom 17 olika palmlundar på ön, och dessutom, vid sidan av, en hel del enskilda palmer.

Totalt beräknar man att det handlar om nästan 7.000 palmer.

Arbetet skall genomföras under två år och är kostnadsberäknat till 1.250.000 euros.

Anledningarna till detta stora arbete är flera. Först och främst ett rent omhändertagande av de palmer som finns på ön, där bland annat den kanariska palmen är fridlyst.

Men samtidigt ser man till att städa bort nerfallna bladstammar och annat som annars samlas under palmerna och som utgör en stor risk för bränder. Dessa nerfallande blad och stambitar utgör stora mängder torrt material som är oerhört brandfarligt och som därmed lätt tar eld om en gnista skulle falla i närheten.

Under fjolåret samlade man ihop 100.000 kubikmeter torra blad, stammar etc från palmer i 11 kommunter.

Det är nu detta arbete som fortsätter.
(Canarias7)

Las Canteras i oväder