De spanska myndigheterna och de olika regionerna diskuterade införandet av speciella restriktioner för påskveckan under gårdagen, torsdag. Inga definitiva beslut togs, då det som diskuterades måste godkännas vid ett nytt möte på onsdag kommande vecka.

Den kanske mest iögonfallande ändringen av restriktionerna inför påsken var att man ämnade förbjuda för studenter och andra som jobbar i andra regioner än hemregionen, att återvända hem för påsken. Denna ändringen röstades emellertid ner och kommer alltså inte att genomföras, såvitt vi kan förstå av artiklarna i pressen idag.

Däremot avser man att bibehålla restriktioner när det gäller resor mellan de olika regionerna och endast göra undantag för ”nödvändiga” resor. Dessutom verkar ett generellt utegångsförbud mellan 22.00 och 06.00 införas i hela landet under denna period. Antalet personer som får samlas ser ut att bli maximalt 4 och dessutom kommer man att avråda från att personer som inte bor tillsammans träffas privat eller inomhus.

Helt problemfritt är emellertid inte det hela. Madrid emotsäger sig detta restriktioner, då man anser att de inte nödvändigtvis hjälper men att de sätter ännu mer press på en redan besvärlig, ekonomisk situation.

Även Kanarieöarna anser att man inte bör förbjuda resor mellan de olika regionerna. Man utgår från att undantag, bland annat för turismen, kommer att göras i det slutliga beslutet.
(Canarias7)

Las Canteras i oväder