Lönerna har gått åt fel håll under pandemin. Åtminstone sett från löntagarhåll. Jobbar man dessutom på Kanarieöarna så tillhör man gruppen som tjänar minst i hela Spanien.

Lönerna har sjunkit med 12,8% jämfört med för ett år sedan på Kanarieöarna. Genomsnittslönen hamnar då på 1.281 euros här.

Dock skall man ha i åtanke att alla personer som uppbär permitteringsstöd endast får ut 70% av sina löner, vilket förklarar stor del av nedgången.

För landet i sin helhet hamnar nedgången på 3,1%, vilket är den största minskningen på åtminstone 50år skriver tidningen La Provicia.

Genomsnittslönen i Spanien hamnar i nuläget på 1.641 euros.

I Madrid är genomsnittslönen högst med 1.964 euros följda av Baskien, 1.954 euros, och Navarra med 1.837 euros.

Man uppskattar att köpkraften sjunkit under det senaste året med 1,4%. Detta när inflationen är borträknad. Året före var denna siffra positiv med 0,9%.
(La Provincia)

Vaccinering