Det är inte bara de internationella flygningarna till de olika Kanarieöarna som har sjunkit drastiskt under coronakrisen. Vi har vid flera tillfällen skrivit om nedgångar som hamnat på 70-80% när det gäller den internationella turismen till öarna.

Men även regionaltrafiken lider hårt. Framför allt under de perioder som någon av öarna har hamnat i restriktions kategori 3 eller 4. Under dessa kategorier är det nämligen bara de som har en ordentlig anledning att resa som tillåts att förflytta sig. Det kan handla om sjukhusbesök eller behandling, arbete eller att man skall återvända till sitt hem. Fritidsresor och liknande är förbjudna under dessa perioder.

Detta kan man också läsa ut av statistiken. I princip hamnar nedgången i regionaltrafiken på cirka 60% när någon avrese eller ankomstön hamnar i kategori 3 eller 4.

Idag finns det tre bolag som står för transporterna mellan öarna. Färjebolagen Fred Olsen och Armas har avgångar mellan de flesta öarna. På flygsidan är det Binter som håller igång. Det andra regionala flygbolaget, Canary Fly, har tills vidare ställt in alla sina operationer fram till i mitten-slutet av mars på grund av dålig efterfrågan.
(Canarias7)

Flygplan